องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพการปฏิบัติการผูกผ้าจับจีบผ้าในงานพิธี


angelวันที่ 21 กรกฎาคม 2566angel

กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกเพชรพัฒนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการปฏิบัติการผูกผ้าจับจีบผ้าในงานพิธี วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้และทักษะ ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมรายได้ และประยุกต์สร้างสรรค์งานฝีมือด้านการผูกผ้า เพื่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรและสังคม

นำโดยท่าน นายกธงชัย  พิศจำรูญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และท่าน รุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมตัวแทนทั้ง 11 หมู่บ้าน จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมชั้น2 อบต.โคกเพชรพัฒนาyesyesyes

2024-03-29
2024-02-14
2024-01-13
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-17
2023-10-06
2023-08-03