องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 
 


กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชรพัฒนา


yes วันที่ 3 สิงหาคม 2566 yes

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชรพัฒนา นำโดย ท่านธงชัย พิศจำรูญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ท่านวัฒนกุล  กลิ่นหวาน รองประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ  ท่านรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม รองนายกฯ และข้าราชการ คณะครู/เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้ รวมทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีทางศาสนาของพี่น้องประชาชนให้อยู่ในพื้นที่ต่อไป ณ วัดเพชรพัฒนาราม บ้านโคกตาเมา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2024-03-29
2024-02-14
2024-01-13
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-17
2023-10-06
2023-08-03