องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 
 


กิจกรรมร่วมกันด้วยการทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน เลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายธงชัย พิศจำรูญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา พร้อมรองนายกฯ เลขานุการฯ คณะที่ปรึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง อบต.โคกเพชรพัฒนา ได้จัดกิจกรรมร่วมกันด้วยการทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน เลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เพื่อความเป็นศิริมงคลให้เกิดแก่ทุกๆคน ให้เกิดแก่สถานที่ และให้เกิดแก่ตำบลโคกเพชรพัฒนา

2024-03-29
2024-02-14
2024-01-13
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-17
2023-10-06
2023-08-03