องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]27
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล (พ.ศ.2566 - 2570) [ 24 เม.ย. 2566 ]35
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการอบรม [ 24 เม.ย. 2566 ]29
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย [ 24 เม.ย. 2566 ]26
5 ประกาศ มาตรการส่งเสริทให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกัลการรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย [ 2 ก.พ. 2565 ]81
6 มาตรการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงาน อบต.เข้ารับการอบรม [ 2 ก.พ. 2565 ]83
7 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานของ อบต. ปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]132
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]80
9 คำแถลงนโบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา [ 28 ม.ค. 2565 ]83
10 นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 2 เม.ย. 2564 ]79
11 แผนการเสริมสร้างมาตราฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 6 ม.ค. 2564 ]83
12 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 ต.ค. 2563 ]81
13 ประกาศแผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]81
14 รายงานผลการบริหารทรัพยากร [ 30 ก.ย. 2562 ]86
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign