องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ มาตรการส่งเสริทให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกัลการรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย [ 2 ก.พ. 2565 ]53
2 มาตรการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงาน อบต.เข้ารับการอบรม [ 2 ก.พ. 2565 ]53
3 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานของ อบต. ปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]84
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]52
5 คำแถลงนโบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา [ 28 ม.ค. 2565 ]53
6 นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 2 เม.ย. 2564 ]52
7 แผนการเสริมสร้างมาตราฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 6 ม.ค. 2564 ]53
8 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 ต.ค. 2563 ]53
9 ประกาศแผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]55
10 รายงานผลการบริหารทรัพยากร [ 30 ก.ย. 2562 ]57
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign