องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ก.พ. 2565 ]50
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]51
3 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 มี.ค. 2564 ]51
4 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ตค - ธค 61) [ 17 ม.ค. 2562 ]52
5 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 4 ปี 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]51
6 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3/2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]53
7 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2/2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]50
8 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1/2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]50
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560 [ 12 มิ.ย. 2561 ]49
10 รายางานข้อมูล รายรับรายจ่ายจริง ปี 2560 [ 12 มิ.ย. 2561 ]55
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign