องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 1 ก.พ. 2565 ]49
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 1 ก.พ. 2565 ]50
3 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต-แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพิฤมิชอบ [ 1 ก.พ. 2565 ]53
4 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต-แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพิฤมิชอบ [ 1 ก.พ. 2565 ]56
5 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 2 เม.ย. 2564 ]49
6 คู่มือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 18 ม.ค. 2564 ]55
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องทุกข์และร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา [ 4 ม.ค. 2564 ]52
8 คู่มือการปฏิงานกองส่งเสริมการเกษตร [ 4 ม.ค. 2564 ]47
9 คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 4 ม.ค. 2564 ]50
10 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 4 ม.ค. 2564 ]49
11 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 5 มี.ค. 2563 ]47
12 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 5 มี.ค. 2563 ]46
13 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 5 มี.ค. 2563 ]46
14 ข้อมูลภาษี [ 10 ม.ค. 2562 ]46
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign