องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 1 ก.พ. 2565 ]76
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 1 ก.พ. 2565 ]78
3 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต-แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพิฤมิชอบ [ 1 ก.พ. 2565 ]82
4 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต-แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพิฤมิชอบ [ 1 ก.พ. 2565 ]87
5 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 2 เม.ย. 2564 ]76
6 คู่มือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 18 ม.ค. 2564 ]86
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องทุกข์และร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา [ 4 ม.ค. 2564 ]80
8 คู่มือการปฏิงานกองส่งเสริมการเกษตร [ 4 ม.ค. 2564 ]75
9 คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 4 ม.ค. 2564 ]78
10 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 4 ม.ค. 2564 ]81
11 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 5 มี.ค. 2563 ]74
12 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 5 มี.ค. 2563 ]75
13 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 5 มี.ค. 2563 ]73
14 ข้อมูลภาษี [ 10 ม.ค. 2562 ]70
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign