องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]0
2 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]0
3 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]0
4 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]0
5 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]0
6 เรื่อง การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]0
7 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]0
8 เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]47
9 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]57
10 ขอนุมัติขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการลดจำนวนภาษี สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]56
11 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 มี.ค. 2564 ]58
12 ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 มี.ค. 2564 ]60
13 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนสิ่งปลูกสร้าง [ 4 มี.ค. 2564 ]60
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกลร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 10 ส.ค. 2563 ]61
15 ประกาศคณะอนุกรมการประจำจังหวัดชัยภูมิ เรื่องกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดิน [ 16 ธ.ค. 2562 ]57
16 ประกาศ การแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาเช่ามาตรฐานกลาง [ 7 ธ.ค. 2561 ]56
17 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 ธ.ค. 2561 ]59
18 แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]56
19 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๑ [ 3 ธ.ค. 2561 ]49
20 การยื่นแบบแสดรางการเสียภาษีประเภทต่างๆ [ 2 ธ.ค. 2561 ]45
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign