องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]6
2 ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]1
3 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]11
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]15
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]31
6 ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]30
7 การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]29
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2566 ]31
9 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]28
10 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]28
11 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]26
12 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]34
13 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]31
14 เรื่อง การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]29
15 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]27
16 เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]76
17 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]84
18 ขอนุมัติขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการลดจำนวนภาษี สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]87
19 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 มี.ค. 2564 ]86
20 ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 มี.ค. 2564 ]89
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign