องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 041 รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ปีงบ65 รอบ 6 เดือนแรก [ 18 เม.ย. 2565 ]44
2 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]54
3 แบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.พ. 2565 ]53
4 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565-2 [ 2 ก.พ. 2565 ]54
5 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]53
6 รายงานผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ก.พ. 2565 ]55
7 รายงานสถิติเรื่องร้องทุกขุร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาสที่ 1 [ 2 ก.พ. 2565 ]55
8 รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ปีงบ64 [ 2 ก.พ. 2565 ]53
9 รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตภาครัฐ ปีงบ 65 ไตรมาส 1 [ 2 ก.พ. 2565 ]61
10 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 65 [ 2 ก.พ. 2565 ]55
11 รายงานสรุปผลการสำรวจควมพึงพอใจผู้รับบริการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]51
12 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]45
13 รายงานสรุปผลการสำรวจควมพึงพอใจผู้รับบริการ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]46
14 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 มี.ค. 2564 ]48
15 บันทึกข้อความ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน การดำเนินงานประจำปี 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]43
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน การดำเนินงานประจำปี 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]44
17 ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสีย [ 2 ต.ค. 2563 ]45
18 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ [ 1 ต.ค. 2563 ]47
19 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2563 ]46
20 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย [ 27 ก.ย. 2562 ]45
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign