องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
รายงานกองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]2
2 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]21
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]21
4 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]26
5 รายงานเเงินสะสมขององค์การบริหหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา [ 7 เม.ย. 2566 ]28
6 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2566 ]28
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]87
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]86
9 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจการแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]89
10 รายงานการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]81
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]85
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign